Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2022

Egészségmegőrzés augusztusban - aktualitások

Augusztus... a ny á r utols ó h ó napja. Ezidőt á jt mennek a legt ö bben nyaralni é s ez a fesztiv á lok ideje is.  Azonban á jruv é da szempontb ó l ez egy fontos időszak arra, hogy felk é sz í tsd a szervezeted a hidegebb é vszakokra. Amikor augusztusban sok sz é llel meg é rkezik a nagy esőz é s, elindul a leh ü l é s, egyre sz á razabb á v á lik a levegő. Ez a szeles, sz á razabb időj á r á s a term é szetben elkezdi kisz á r í tani a n ö v é nyeket, megindul egyfajta s á rgul á s, tudhatod k ö zeledik az ősz. A j ú liusi forr ó é jszak á k ut á n augusztusban a nappalok m é g melegek, de az é jszak á k é s reggelek m á r hűv ö sebbre v á ltanak é s ez a leh ü l é s enyh ü l é st hoz azoknak, akik a melegben energiahi á nyt, kimer ü lts é get tapasztalnak. A f á z é konyabb alkat ú emberek, pedig energiahi á nyosabbnak kezdhetik é rezni magukat, mivel a test a hő é rs é klet v á ltoz á s ellen pr ó b á l v é dekezni é s erre sok energi á t ford í t. A szervezeted egyens ú ly